Fund Raising


Goal for 2010: $23,500
Donations collected 2009 in: $37,073
Archdiocese of Denver Mission Appeal, OCD Friars $27,104.49
Total Collected in 2010: $90,000


Donors 2010

Those in bold are recent General Fund donors

Colleen Smith
Mark & Mila Glodava
Melecia Garcia
Our Sunday Visitor
Alvarez Foundation
Romy and Julie Coronacion
St. Thomas More R.E.
St. Thomas More Youth
Cavan Corporation

Gabaldon Fund Campaign
Total pledges (7/31/10): $90,685
Total cash (7/31/10): $26,678
Those in bold are recent donors

A Taste of Italy
A Filipino Night to Remember
Alvarez Foundation
Anonymous
Rudy & Nenetto Arizala
Dolly Banzon
Church of the Risen Christ
Pol & Sally Derilo
E.M. Weckbaugh Foundation
Filipino Night to Remember
Melecia Garcia
Mark & Mila Glodava
Golden Press
Very Rev. Andrew Kemberling, V.F.
Miscellaneous
Imelda Orantia
Rev. Darryl Schaffer
St. Mary Catholic Church and School
St. Rose of Lima
St. Thomas More Catholic Church
St. Vincent de Paul Society
STM Student Council
Victorian Tea Party

St. Thomas More $15,000 Matching Gift
Those in bold have made recent pledges or payments

Total pledges and payments (8/31/10): $5,000
Still needs: $10,000
Infantahins must match the challenge gift dollar for dollar to receive this gift. Infantahins who have made a payment before this matching gift are listed above.

California
Rudy & Bennie Garcia
Maricar Knize

Colorado
Mark & Mila Glodava

Middle East
Tony Vera Cruz
Venchito Gucon

Maryland and Washington, D.C.
Pablo & Esther Atienza
Elena Bautista
Geral & Nida Curran
Marites Espiritu
Melecia Garcia
Nony & Emmie Garcia and Famiily
Ann Krietsch
Araceli Reyes
Antonio & Aurora Rivera
Junlo Tena & Rowena and Family
Leo & Bernadette Weston
Thelma Rapatan
Mario & Tita Espiritu
Catherine Manasala
Lucia Silecchia
Manilena Payos

Links

Metro Infanta Links
Click above to register to various alumni registries.
Prelature of Infanta
Quezon Province
Infanta, Quezon

For news about the Philippines:

Philippine Star
Philippine Daily Inquirer
Philippine News
Site by
Juice Box

LIHAM PASTORAL SA 2010 HALALAN*

Mga Minamahal kong kapatid kay Kristo Hesus,

Sa darating ng Linggo, ika-10 ng Mayo, 2010, ang mga botanteng Pilipino ay muling maghahalal ng mga bagong mambabatas at mamumuno sa ating minamahal na Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang ating 2010 halalan ay gagamit ng mga bagong teknolohiya upang mapabilis ang bilang ang mga boto sa ibat-ibang panig na ating bansa.
Sa pamamagitan ng mga PCOS machines, inaasahang magiging mas madali sa ating mga guro ang pagpapadaos ng processo ng isang eleksyong malinis, maayos at higit sa lahat, credible o kapanipaniwala.

Dahil napakahalaga ng 2010 eleksyon para sa ating bayan at para sa mga generasyong darating, nais kong ipaabot at ipinaguutos sa lahat ng Kura Paroko/Administrador at sa mga parokya na bago dumating ang araw ng eleksyon (May 10), ay maglaan ng isang araw para sa Banal na Pagtatanod o Holy Vigil para sa tagumpay ng isang malinis at maayos na eleksyon. Hinihikayat ko ang mga mananampalataya ng parokya, lalo na ang mga kabataan, na mamuno sa mga panalangin at sa banal na pagtatanod na ito.

Sa harap ng napakaraming kandidato sa national at local na antas, muli kong ipinaaalahanan ang lahat ng mga botante na isang malaking pagkakasala sa Diyos ang lapastanganin ang pagboto, halimbawa, sa pagbebenta ng boto sa mga kandidato, o ang pagtanggap ng suhol kapalit ng boto. Ang pagboboto ay isang sagradong gampanin na di dapat yurakan ng kasakiman o pansamantalang ginhawa. Ang pagboboto ng tapat at naaayon sa ating consiencia ay ang tunay na paraan ng pagbabago na matagal nating ipinapangarap at inaasamasam. Hanggat laganap pa rin ang pagbebenta ng boto, hindi natin makikita ang pag-angat ng ating bayan sa kahirapan.

Mahigpit na tungkulin ng botante na manalangin at bumoto ayong sa kanyang consciensa. Gayundin, tungkulin ng botante na pag-aralang mabuti ang kandidatong kanyang iboboto. Ang kandidato ba ay maka-Diyos? Siya ba’y makatarungan? Ginagalang ba niya ang biyaya ng buhay ng sangol at kabanalan ng pamilya? Maayos ba ang kanyang pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga dukha at maliit? Mayroon ba siyang programa na maglulunsad ng tunay na ‘development’ para sa ating bansa o lalawigan, at higit sa lahat para sa mga mahihirap? Sila ba ay tunay na mga lingkod ng bayan/lalawigan, o naghahari-harian at naghahasik ng kahirapan sa ating mga mamamayan? May malasakit ba sila sa kalikasan?

Salain at timbangin nating mabuti ang mga pangako ng mga kandidato at tignan kung ang kanilang sinasabi ay nasasalamin ba sa kanilang pamumuhay at pakikitungo sa mga mamamayan.

Nanawagan din ako sa mga candidato na magpakita ng “political maturity at statesmanship” sa kanilang mga pananalita at kilos, at maging mabuting halimbawa sa kanilang mga supporters.

Tungkulin nating bantayan ang tamang processo ng pagboto. Huwag nating isang tabi o pagdudahan kaagad ang ‘automated voting.’ Subaybayan natin mabuti ang processo ng pagboto at tamang resulta ng botohan.

Ako’y personal na bumabati at nanalangin para sa lahat ng mga magigiting na mga guro, mga kapulisan, mga kawal ng AFP, opisyales ng COMELEC, mga volunteers ng PPCRV, mga poll watchers, at sa lahat ng kumikilos sa ikakaayos ng 2010 halalan. Mahalaga ang inyong gampanin, saludo sa inyo ang bayan! Ang natatanging daan o paraan upang makamit natin ang isang malinis, maayos at credibileng halalan ay nakaugat sa
PAGKAKAISA at sa PAGTUTULUNGAN.

Magkaisa tayo sa panalangin; magkaisa tayo sa paghalal ayong sa ating consiencia; magkaisa tayo sa pagtutulungan.

Pagpalain kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo AMEN!
Nagmamahal sa inyong lahat,

Obispo Rolando J. Tria Tirona, OCD
Prelatura ng Infanta
April 28, 2010

(* Babasahin ito sa MAYO 1, Vigil Mass, at May 2 SUNDAY, pagkatapos ng Banal
na Komunyon, sa lahat ng Misa sa parokya, MSKs, etc )